Logo-embassy

ЭСЯ нь БНЧУ болон БНСлУ-д эх орноо сурталчилан таниулах, оршин суугаа Монгол иргэдийнхээ дунд нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилладаг.

MoneyPolo Banner

Баян Монгол ТББ нь Чех улсад оршин суугаа Монгол оюутан, залуусын үүсгэл санаачилгаар байгуулагдсан ашгийн бус байгууллага юм. Тус ТББ-ын гол зорилго нь Монгол улсыг Чех улсад сурталчилан таниулах, оршин суугаа Монгол иргэдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, Монгол иргэддээ тусламж, дэмжлэг үзүүлэх зэрэг болно.

MoneyPolo Banner

MoneyPolo бол Их Британи Умард Ирландын Ван улсын Mayzus Financial Services байгуулагийн охин компани юм. MoneyPolo нь олон улсын мөнгөн шилжүүлгийн үйлчилгээ, санхүүгийн болон банкны чек, үйлчилгээний карт хөтөлбөр MasterCard, Visa болон бусад санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм